ZAMÓWIENIE
 
1.
 
Nazwa firmy
 
2. Adres (Ulica nr)
3. Kod pocztowy
4. Miejscowość
5. Województwo
6. NIP (bez spacji i myślników)
7. Imię i nazwisko osoby zamawiającej
8. E-mail osoby zamawiającej
9. Telefon osoby zamawiającej
10 Zamawiam bazę danych
Samorząd w Polsce '2023
11. Oświadczam, że zakupiona baza nie będzie wykorzystana w części lub całości do żadnych publikacji oraz nie będzie udostępniana lub odsprzedawana osobom trzecim.
12. Uwagi dotyczące przygotowania bazy