Proszę wpisać dane gminy/powiatu do formularza

Formularz Aktualizacyjny
1. Pełna nazwa Urzędu
2. Status jednostki
3. Kod pocztowy
4. Miejscowość
5. Ulica nr
6. Województwo
7. Powiat
8. Telefony (9 cyfr bez spacji i myślników)
9. Fax (jak wyżej)
10. E-mail
11. WWW(bez "http://")
np. www.gminy.pl
12. BIP (bez "http://")
np. www.bip.gminy.pl
13. NIP (bez spacji i myślników)
14. Osoba kierująca jednostką
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
15. I zastępca - imię i nazwisko
Telefon
E-mail
II zastępca - imię i nazwisko
Telefon
E-mail
III zastępca - imię i nazwisko
Telefon
E-mail
16. Przewodniczący Rady - imię i nazwisko
Telefon
E-mail
17. Sekretarz - imię i nazwisko
Telefon
E-mail
18. Skarbnik - imię i nazwisko
Telefon
E-mail
19. Imię i nazwisko osoby autoryzującej dane
E-mail