Przyrów
Gmina wiejska
 
    
 

 
 
   
Urząd Gminy
Przyrów


ul. Częstochowska 7
42-248 Przyrów

tel.: 343554120, 343554121, 343554122
fax: 343554121 w. 21

e-mail: przyrow@przyrow.pl; przyrow@zgwrp.org.pl
www.przyrow.pl
bip.przyrow.akcessnet.net