Szczurowa
Gmina wiejska
 
    
 

 
 
   
Urząd Gminy
Szczurowa


ul. Lwowska 2
32-820 Szczurowa

tel.: 146714455
fax: 146714505

e-mail: ug@szczurowa.pl; promocja@szczurowa.pl
www.szczurowa.pl
www.malopolska.pl/bip/szczurowa