BAZA DANYCH URZĘDÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Samorząd w Polsce '2023

Baza danych Samorząd w Polsce '2023 zawiera zaktualizowane dane teleadresowe wszystkich urzędów samorządu terytorialnego, nazwiska osób piastujących kierownicze stanowiska oraz dane statystyczne GUS.

Rekordy dotyczące poszczególnych jednostek samorządowych zawierają następujące pola:

  1. Nazwa jednostki;
  2. Status jednostki - gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, powiat ziemski, powiat grodzki;
  3. Lokalizacja - powiat, województwo;
  4. Adres - kod, miejscowość, ulica;
  5. Telefon, faks, e-mail, adres WWW urzędu;
  6. Nazwiska, bezpośrednie telefony i adresy e-mail wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, sekretarzy, skarbników, przewodniczących rad;
  7. Liczba ludności, powierzchnia gminy, powiatu;
  8. Inne dane statystyczne prezentowane w portalu www.gminy.pl przygotowane na życzenie za dodatkową uzgodnioną opłatą.
Baza przygotowana jest na płycie CD w formacie MS Excel lub w MS Access.

Dla lepszego zobrazowania struktury bazy zamieszczamy próbkę w formacie *.xls    → pobierz

Wersja podstawowa
zawiera dane określone w pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7 oraz nazwiska wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów
 
- 1 590 zł + 23% VAT

Aby zamówić bazę prosimy wypełnić i wysłać poniższy formularz.

Po wysłaniu zamówienia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną fakturę proforma. Natychmiast po dokananiu wpłaty baza Samorząd w Polsce '2023 zostanie przesłana na wskazany adres e-mail w postaci pliku *.xls. Fakturę w postaci pliku PDF prześlemy również e-mailem.


Redakcja Portalu Gminy.pl

Regen Eco Sp. z o.o.
05-120 Legionowo
ul. Rynek 10

tel.: 730 859 142
e-mail: redakcja@gminy.pl